Библиотеката


 

Електронен каталог

 

Към читалище „Пробуда 1907“ с.Тетово функционира библиотека  с отдели за възрастни и за деца разположени във заемна и фондохранилище с общ фонд 21303 тома литература.

 

 

 

 

Библиотеката има изграден интернет център по Проект “Глобални библиотеки“ - България. Тук се провеждат курсове по :

  • Начална компютърна грамотност за възрастни
  • Информационни технологии за начален курс

 

 

 

 

 

 

 

Цялото тетовско фолклорно и етнографски богатство е съхранено, описано и издадено в Книгата „Тетово“ от авторски колектив.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА - 1907” с. Тетово
Прима-Софт ООД