Проекти


2013 г. „Глобални библиотеки“ – България
2013 г. „Добри услуги – доволни потребители“


НЧ Пробуда 1907" с.Тетово кандидатства по Програма "Култура" на Община Русе с проект "Читалището - прозорец към знание и успех".

Проектът беше одобрен. Стойност на проекта: 4500,00 лева . Срок на изпълнение: 20.07.2020 - 10.11.2020 година.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА - 1907” с. Тетово
Прима-Софт ООД