История


Читалище Пробуда с.Тетово е основано през есента на 1907 година от група интелигенти и местни първенци.

Първият запазен документ, в който се споменава годината на основаването му е „Уставъ на читалището“, приет на редовно Общо събрание през 1927 година. В чл.71 от раздела „Общи наредби“ се казва, че „Уставът“ отменя стария такъв и влиза в сила след утвърждаването му. Това обстоятелство подсказва недвусмислено, че е имало друг, предходен устав, но архивни книжа и документи до 1929 година не са запазени. Дълго време то представлява само културно-просветна организация. И тъй – в продължение на полови век! До оня момент, в който селяните – достойни потомци на своите предтечи, по пътя на самооблагането построяват нова, внушителна сграда (1957 – 1960 година).

Читалището продължава традициите на самодейността. В 1934 година се създава дружество „Родна песен“, а през 1935 година – тамбурашки оркестър. В по-ново време, трайно и авторитетно, се налага хоровата, естрадно –сатиричната и театралната самодейност. Със събираните средства от дарения и членски внос се закупуват първите книги, които поставят началото на малка библиотека, която дълги години се мести от къща в къща, от стая в стая.


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА - 1907” с. Тетово
Прима-Софт ООД