Контакти


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1907”
с. Тетово 7044, Община Русе, Област: Русе

ул. „Цар Освободител” №8
Телефон: +359882594195, +359888461592 

lira1907@abv.bg - секретар

 

 

Секретар: Павлина Андреева

Председател: Стефка Григорова

Библиотека : Росица Янакиева

Читалищно настоятелство :

                Председател :             Стефанка Русева Григорова

Членове :

            Айсел Тефикова       

      Хасанова

Венцислав Иванов

Атанасов

Виолета Ангелова

Григорова

Милена Георгиева

Маринова

Невяна Енчева

Атанасова

Ренета Ивайлова

Радославова

Проверителна комисия:

Благовеста Иванова Илчева

Мехриджан Юсмен Мехмед Славка Атанасова Цанкова

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА - 1907” с. Тетово
Прима-Софт ООД